SGK | Konular | Kitaplar

Ssk Yapılandırması Nasıl Yapılıyor

AK Parti Van milletvekilleri, şubat ayı başında Van halkına duyurdukları vadesi geçmiş SSK pirim borçlarının faizsiz tecil edilmesi ve taksitlendirme imkânı ile ilgili genelgenin Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne gönderildiğini belirttiler.

Ortak yazılı bir açıklama yayınlayan AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Mustafa Bilici ve Gülşen Orhan, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının doğal afet nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme usul ve esaslarının SGK Başkanlığı Yönetim Kurulu'nca ocak ayında belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, 'Ancak sistemden kaynaklı aksaklıklar nedeniyle uygulama gecikmiş. Bu konudaki genelge Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze gönderilememişti. Bu kapsamda ertelen borçlarla ilgili genelge 22 Mart tarihi itibariyle sisteme işlenerek Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Buna göre vadesi geçen borçlar için sıfır faizli azami 24 ay taksit imkânı sağlanmıştır. Aynı şekilde tecil veya taksitlendirilen borçlar için tecil faizi alınmayacaktır' denildi.